Is open source alleen belangrijk voor programmeurs?

Open source basis van internet
13 februari 2018

Onestein B.V.

Open source basis van internet

Nee. Open source technologie en de open source denkwijze zijn zowel in het voordeel van programmeurs als niet-programmeurs.

Veel van de eerste ontwikkelaars van het internet zelf hebben dit gebouwd op open source technologieë, zoals de Linux operating system (link) en Apache Web server (link). Iedereen die nu gebruikt maakt van het internet profiteert van open source software.

Elke keer wanneer jij webpages bekijkt, je email checkt, met vrienden chat, online muziek streamt of multiplayer video games speelt maakt je computer, mobiele telefoon of game console verbinding met een netwerk van computers die open source software gebruikt om de data te verplaatsen naar het lokale apparaat die jij voor je neus hebt. Deze wereldwijde netwerken van computers verrichten dit werk op afstand en worden ook wel ‘remote computers’ genoemd.Remote computing

Bij taken die men normaal gesproken zou uitvoeren op de eigen computer vertrouwt men steeds meer toe aan deze remote computer. Voorbeelden zijn programma’s voor online tekstverwerking, email management en digitaal design die niet meer op de personal computer worden geïnstalleerd. Gebruikers hebben simpelweg toegang tot deze programma’s op remote computers door middel van een webbrowser of een mobiele app. Dit valt ook onder remote computing.

Open source cloud

Remote computing wordt ook wel ‘cloud computing’ genoemd omdat de activiteiten (zoals opslaan van documenten, het delen van foto’s of het bekijken van video’s) niet alleen betrekking hebben op lokale apparatuur maar ook op een wereldwijd netwerk van computers op afstand die een ‘omgeving’ om de lokale apparatuur heen creëren.

Cloud computing vormt een steeds belangrijker aspect in het dagelijks gebruik van aan internet verbonden apparatuur. Sommige cloud computing applicaties zoals Google Apps zijn proprietary. Andere, zoals ownCloud (link) en Nextcloud (link) zijn open source. Cloud computing applicaties draaien ‘bovenop’ software die ervoor zorgen dat deze applicaties soepel en efficiënt draaien. Daarom dat men de software die ‘onder’ de cloud computing applicaties draait ook wel ‘platforms’ voor deze applicaties noemt. Cloud computing platforms kunnen zowel closed als open source zijn. Een voorbeeld van een open source cloud computing platform is OpenStack (link).